Martin Berg
Født 1960
Civilingeniør, EE 1983

Ansættelser:

2005-: Martin Berg Consult

1990-2005: Oracle Danmark

1989-1990: Tom Petersen International

1985-1989: Dansk Data Elektronik

1983-1985: Danica Elektronik

Erfaring:

Oracle viden startende med Oracle 4

Undervisning i hovedparten af Oracle Universitys database curriculum – inklusive MySQL

Dansk produktchef for Oracle Database og Oracle Enterprise Manager (2003-2005)

Leder af “System Management & Performance professional community” for EMEA Consulting, Oracle (2001-2003)

Premium Services (Oracle teknisk specialist gruppe)

Nordeuropæisk spidskompetence for SQL*Forms 3.0 (1992)

Diverse lederfunktioner med personaleansvar

Forfatterskab:

2000: Whitepaper: “Tuning Queries by Eliminating Throwaway” – en beskrivelse af en metode til struktureret tuning af SQL-sætninger

1999: Forfatter på Oracle8i udgaven af “Everything You always wanted to know about the Oracle Optimizer” (Oracle University)

1998: Medforfatter på “Oracle 8 SQL Statement Tuning Workshop” (Oracle University)

Udvalgte opgaver:

Implementering af en fuld “Maximum Availability Architecture” installation for kritisk system med højt krav til tilgængelighed

Komplet omskrivning af central funktionalitet i kritisk system – med formålet at forbedre svartider betydeligt og få dokumenteret kompleks datafremsøgning – omfattede omskrivning af udokumenteret view med 1000+ liniers kode

Drivende for Oracle 10g/Grid Computing lanceringen hos Oracle Danmark

Migrering af Oracle Danmarks første referencekunde til RAC

Migrering af data warehouse fra SUN til Linux – en af Oracle Danmarks første Linux referencer

Formulering og beskrivelse af “Bortsmidningsmetoden” til struktureret SQL tuning. Er medtaget i Performance Tuning Guiden for Oracle 10g

Udvikling af værktøjet “PSPMon” til automatisk opsamling og analyse af performance data, kunne senere erstattes af Statspack fra Oracle 8i

Igangsatte og styrede Oracle Danmarks første trainee program for nyuddannede til Konsulentafdelingen

Formulering af kvalitetskrav og udvikling af automatiseret kvalitetssikring af SQL*Forms 3.0 systemer