Skalerbarhed er en beskrivelse af et systems evne til at kunne udvides – hvad enten det drejer sig om større datamængder, flere brugere eller højere transaktionsrate.

Det er ikke givet, at hvilket som helst system kan udvides udbegrænset.

Der kan derfor opstå et behov for at få vurderet, om hvorvidt et system kan udvides – og eventuelt, hvad denne udvidelse vil kræve.

En sådan vurdering tager udgangspunkt i viden om en eksisterende implementering af systemet og vil indeholde en afklaring af de mulige flaskehalse, som kan begrænse muligheden for at udvide systemet.

Det er indlysende, at jo større forskellen mellem den eksisterende anvendelse og den ønskede fremtidige – jo større bliver usikkerheden.

Derfor vil en vurdering af et systems skalerbarhed også skulle indeholde en vurdering af anvendeligheden af information om det eksisterende system.

Det kan her vise sig som en fordel, hvis det er muligt at anvende informationer fra flere eksisterende systemer (som det typisk vil være muligt med standardsystemer).

Martin Berg Consult kan udføre en vurdering af et systems skalerbarhed, hvad angår databasen.

I opgaven vil indgå en indsamling og vurdering af informationer om eksisterende systemers anvendelse.