SQL tuning kan omfatte en del forskellige dicipliner.

Struktureret grebet an kan det postuleres, at tuning af en SQL sætning skal udføres ved at finde det største tidsforbrug internt i SQL sætningen og at senere korrigerende handlinger skal reducere dette tidsforbrug – alle andre handlinger vil ikke få SQL sætningen til at blive hurtigere.

Dybest set kan performance problemer i SQL sætninger have to årsager: uoptimal datastruktur og uoptimal udførsel.

Den uoptimale datastruktur vil vise sig ved at der bliver lavet for meget læsning fra disken og den uoptimale udførsel vil vise sig ved at SQL sætningen internt udfører arbejde, som ikke indgår i svaret.

Erfaringsmæssigt har det vist sig, at uoptimal udførsel meget ofte er årsagen til dårlig performance. Denne uoptimale udførsel kan analyseres struktureret ved at analysere for “bortsmidning”.

Denne metode resulterer i dels en beskrivelse af, hvad der skal gøres og giver dels et estimat for den potentielle forbedring.

Martin Berg Consult kan hjælpe både med at identificere hvilke SQL, der er årsagen til svartids- eller belastningsproblemer samt den efterfølgende tuning af SQL.

Dette uanset om tuningen omfatter simpel tilføjelse af index til en applikation eller omskrivning af SQL’en.