Oprydning efter hackerangreb.
I en større international servicevirksomhed oplevede man et massivt “ransomware” angreb, hvor en betydelig del af de centrale og forretningskritiske IT-systemer blev ødelagt af en “crypto locker”.
Dette indbefattede et Oraclebaseret system.
Martin Berg Consult var involveret intensivt i flere uger og fik reddet alle data indtil sidst “committede” transaktion før angrebet.
Opgaven indbefattede blandt andet et antal “prioritet 1”-sager med Oracle Support med deraf følgende krav om 24×7 respons.

Forbedring af hosting-forretning.
Martin Berg Consult beskrev og rådgav omkring en ændret hosting-arkitektur til en større løsnings- og hostingleverandør på det danske marked.
Ændringen omfattede både serverplatform og Oracle Database.
Resultatet blev en reduktion på 50% af omkostningerne forbundet med leverance af hostingydelsen.

Optimering af kompleks SQL.
I et system til administration af serviceydelser til borgere, blev det identificeret, at en betydelig del af den samlede databasebelastning og svartid kunne føres tilbage til et bestemt database opslag, som fandt sammenhængen mellem borgere og medarbejdere.
Dette opslag var realiseret som et database-view med mere end 1000 linier kode.
Dette database-view implementerede 11 forskellige principper for at finde sammenhængen mellem borgere og medarbejdere og var som følge af flere års udvikling blevet så komplekst, at ingen af de aktuelle udviklere ønskede at ændre på det.
Desværre var der heller ingen dokumentation udarbejdet.
Opgaven kunne ikke løses med tilføjelse af index eller simpel omskrivning – og en fuldstændig omskrivning var derfor nødvendig.
Denne blev udført – blandt andet med introduktion af “materialiserede views” – og der blev udarbejdet en fyldestgørende dokumentation og testdata til at verificere, at den oprindelige komplekse funktionalitet var implementeret korrekt.
Optimeringen resulterede i en mere end 10-ganges reduktion af tiden for opslag, med betydelige forbedringer til følge for brugerne og en betydelig reduktion af serverbelastningen.

Oracle Enterprise Manager i meget stor organisation
I en stor international vareproducerende virksomhed har man udviklet de fleste af de interne systemer selv, og de er stort set alle baseret på en fuld Oracle teknologistak – dvs. Oracle Weblogic, Oracle Database og Oracle Linux.
Der er tale om mere end tusinde servere og mere end tusinde Oracle databaser.
Til overvågning og monitorering af denne store mængde systemer og servere er der implementeret adskillige forskellige monitoreringsværktøjer – herunder Oracle Enterprise Manager.
På trods af en stor indsats med monitoreringen (både med udvikling og drift af denne) var det en udbredt opfattelse blandt systemejerne, at deres systemer ikke blev monitoreret i tilstrækkelig grad.
Opgaven var her at dokumentere – system for system – hvad der burde være monitoreret og hvad der rent faktisk blev monitoreret.
Denne dokumentation kunne anvendes til at lukke gabene.
Opgaven fokuserede initielt på anvendelse af Oracle Enterprise Manager og blev kun delvist gennemført pga. besparelser på konsulentbudgettet.

Der har gennem årene været mange forskellige opgaver og forskellige kunder.

Det er som udgangspunkt ikke muligt at fortælle om navngivne kunder – mange af de løste opgaver vedrører interne kritiske systemer og er omfattet af en forventning om fortrolighed (i mange tilfælde explicit aftalt).

Det vil dog stadig være relevant at beskrive nogle af de interessante opgaver – hvor der med “interessant” både kan henføres til den forretningsmæssige betydning eller det tekniske indhold af opgaven.