IT-systemer er til for at understøtte din forretning – enten til drift af din egen virksomhed eller som serviceydelse for andre. Hvis et system er utilgængeligt, vil det have større eller mindre konsekvenser for din forretning.

Der kan være forskellige årsager til at et system bliver utilgængeligt – og der findes mange forskellige både teknologiske og operationelle virkemidler til at imødegå eller begrænse konsekvenserne af disse årsager.

Før det går galt.

Det optimale er her, at risikoen for og konsekvensen af manglende tilgængelighed vurderes og at dette indgår i planlægningen og udformningen af systemet.

Hvis det er gået galt.

Her er der typisk brug for kompetencer, som ikke trænes hver dag – hvis nogensinde.
Samtidigt vil stressniveauet typisk være højt.

Martin Berg Consult kan hjælpe dig med at sikre, at opsætningen og driften af Oracle databasen modsvarer din forretnings krav til tilgængelighed.

Martin Berg Consult har stor erfaring i både de avancerede Oracle teknologier til beskyttelse mod nedetid (RAC og Dataguard) samt de mere basale virkemidler i forbindelse med opsætningen af Oracle databasen.

Martin Berg Consult har ligeledes mange erfaringer med løsning af problemer, som har forårsaget nedetid.