“Der er ikke nok arbejde til en fuldtids-DBA”

Det forekommer jævnligt at en organisation har en IT-strategi, som ikke indbefatter Oracle Databasen, men hvor man af forretningsmæssige årsager anskaffer et system, som forudsætter en Oracle Database.

I denne situation vil driften af Oracle Databasen typisk blive placeret sammen med driften af den øvrige serverinstallation – og dermed ofte uden, at der er egentlig Oracle kompetance tilstede.

Nogle gange placeres ansvaret for driften af Oracle Databasen hos den den af organisationen, som ejer systemet med Oracle Database – ligeledes ofte uden at der er nogen særlig Oracle kompetance tilstede.

I disse situationer er der som regel beskrevet et sæt af rutiner for de basale DBA-aktiviteter (f.eks.. backup og tilføjelse af plads) – men udover disse basale aktiviteter er der ingen beskrivelser eller kompetencer til at løse DBA-relaterede opgaver.

Martin Berg Consult kan levere fjernadministration af Oracle Databasen.

Dette kan omfatte alle DBA-aktiviteter som installation, konfiguration, opgradering, migrering, problem løsning osv.

Fjernadministration kan både være en fast tilbagevendende aktivitet, eller være en opgave-til-opgave tilknytning

Forudsætningen er, at der kan etableres en sikker fjernopkobling til de relevante servere med Oracle Databaser.