Konfiguration af en database omfatter den fysiske opbygning samt de anvendte parametre.

I en Oracle database er det kun en delmængde af samtlige parametre, som har betydning for performance.

Ved oprettelsen af en ny Oracle database er de mest betydende parametre sat således, at databasen vil fungere ordentligt “et stykke hen ad vejen”.

Erfaringsmæssigt er der mange – typisk mindre – systemer, som ikke har det store behov for eller udbytte af justeringer af databaseparametre efter den indledende oprettelse af databasen.

En konsekvens af dette, er at der ikke “per default” er parametre, som står forkert.

Hvorvidt performance kan forbedres ved at ændre parametre, kræver at der gennemføres en analyse af den konkrete anvendelse af en database.

Martin Berg Consult har stor erfaring i at vurdere den konkrete konfiguration af parametre i forhold til anvendelsen af en database.

Udgangspunktet vil her være at analysere, hvad tiden bliver brugt til i databasen.

Ud fra en viden om tidsforbruget kan der herefter opstilles en plan for, hvilke parametre der med fordel kan ændres.