Under begreberne svartider og performance kan der udpeges en række forskellige opgavetyper – spændende fra optimering til planlægning, fra reaktiv løsning til proaktiv imødegåelse af problemer.

De forskellige typer af opgaver kan findes beskrevet nærmere i undermenuen til denne side.