Kapacitetsplanlægning har til formål at vurdere et systems ressourcemæssige krav og planlægge, hvorledes disse krav indfries.

En grundliggende vurdering vil altid være de volumenmæssige krav (“hvor meget plads er der brug for?”), men det bør anses for lige så vigtigt at vurdere performancekravene.

Uden denne sidste vurdering forøges risikoen for at der – måske allerede fra starten af systemets levetid – opleves problemer med for lange svartider.

Martin Berg Consult kan her assistere med at gennemføre vurderingen af de ressourcemæssige krav.

Denne aktivitet vil i overvejende grad omfatte indsamling af information og sammenfatning af denne.

Med et udgangspunkt i denne vurdering sammenholdt med den valgte strategi for IT infrastruktur kan der herefter opstilles en kapacitetsplan.