Fjernadministration – Remote DBA

“Der er ikke nok arbejde til en fuldtids-DBA”

Det forekommer jævnligt at en organisation har en IT-strategi, som ikke indbefatter Oracle Databasen, men hvor man af forretningsmæssige årsager anskaffer et system, som forudsætter en Oracle Database.

I denne situation vil driften af Oracle Databasen typisk blive placeret sammen med driften af den øvrige serverinstallation – og dermed ofte uden, at der er egentlig Oracle kompetance tilstede.

Nogle gange placeres ansvaret for driften af Oracle Databasen endda hos den del af organisationen, som ejer systemet med Oracle Database – ligeledes ofte uden at der er nogen særlig Oracle kompetance tilstede.

I disse situationer er der som regel beskrevet et sæt af rutiner for de basale DBA-aktiviteter (f.eks.. backup og tilføjelse af plads) – men udover disse basale aktiviteter er der ingen beskrivelser eller kompetencer til at løse DBA-relaterede opgaver.

Martin Berg Consult kan levere fjernadministration af Oracle Databasen.

Dette kan omfatte alle DBA-aktiviteter som installation, konfiguration, opgradering, migrering, problem løsning osv.

Fjernadministration kan både være en fast tilbagevendende aktivitet, eller være en opgave-til-opgave tilknytning

Forudsætningen er, at der kan etableres en sikker fjernopkobling til de relevante servere med Oracle Databaser.